TopChatSites Kullanım Koşulları

TopChatSites, Bridgestone International Group, Inc. (bundan böyle "biz" veya "bize" olarak anılacaktır) tarafından sunulan bir hizmettir. TopChatSites, burada yer alan veya atıfta bulunulan tüm şartlar, koşullar ve bildirimlere ("Kullanım Koşulları" olarak anılacaktır) uyulmasına bağlı olarak, web sitemiz ve mobil uygulamalarımız ("Hizmetler" olarak anılacaktır) aracılığıyla etkileşimli sohbet ve kameralı yayın hizmetleri sunmaktadır. Buna ek olarak, bu Hizmetler’de belirli servisleri veya materyalleri kullanırken, kullanıcılar bu Kullanım Koşulları’nda yer alan şartlar ve koşullara sahip olabilecek bu tür hizmetler veya materyaller için geçerli herhangi bir kurala veya talimatlara tabi olacaktır. Bu tür bütün yönergeler veya kurallar işbu Kullanım Koşulları’na referans olarak dâhil edilmiştir.

UYGULAMAYI İNDİREREK VE/VEYA UYGULAMAYI KULLANARAK, YA DA SERVİSLERİ KULLANARAK, KULLANIM KOŞULLARI’NA BAĞLI OLDUĞUNUZU VE SÖZ KONUSU KULLANIM KOŞULLARI’NI KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN ETMİŞ OLURSUNUZ. BU KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETMEK İSTEMİYOR İSENİZ, LÜTFEN TÜM KULLANIMLARA SON VERİNİZ VE SERVİSLERİ KULLANMAYI BIRAKINIZ. İÇERİK KONUSUNDA YA DA BU SERVİS ÜZERİNDE MEVCUT OLAN DİĞER BİLGİLER KONUUSUNDA YAŞADIĞINIZ MEMNUNİYETSİZLİKTEN DOLAYI HİZMETLER’İ KULLANMAYI BIRAKABİLİRSİNİZ. HİZMETLERİN TARAFINIZCA KULLANILMAYA BAŞLANMASI İLE BU KULLANIM ŞARTLARI’YLA OLAN UYUMUNUZU İLGİLENDİREN SÖZLEŞMENİZ YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR.

İşbu Kullanım Koşulları’nı zaman zaman haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutarız. Bu Hizmetler’i ve bu Kullanım Koşulları’nı düzenli bir şekilde gözden geçirmek ve herhangi bir değişikliğin farkında kalmak sizin sorumluluğunuzdadır ve bu durumu ve değişiklikleri kabul eder ve onaylarsınız. Bu tür değişikliklerden sonra söz konusu Hizmetler'i kullanmaya devam etmeniz, değiştirilmiş Kullanım Koşulları’nı bildiğiniz ve değiştirilmiş Kullanım Koşulları’na uyduğunuzu ve bağlı kaldığınızı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bu Kullanım Koşulları’nda kullanıldığı şekliyle, "Bağlı Kuruluşlarımız"a referans gösterilenler olarak şirketimizin sahipleri, alt şirketlerimiz, bağlı şirketlerimiz, görevlilerimiz, yöneticilerimiz, tedarikçilerimiz, ortaklarımız, sponsorlarımız ve reklam verenlerimizi kapsar ve bunlara da (sınırlama olmaksızın), Bu Hizmetler’in ve/veya içeriklerin üretilmesi ve/veya teslim edilmesi sürecinde bulunanlar da dâhildir.

TopChatSites Hizmetleri

TopChatSites, mevcutta bulunan güncel Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Politikası'nı desteklenen cihazlar ("TopChatSites Platformu") aracılığıyla kabul eden TopChatSites Kullanıcıları tarafından erişilebilen tescilli, interaktif web ve mobil uygulama platformu aracılığıyla, Kullanıcılar’a interaktif sohbet ve kameralı sohbet hizmetleri sunmaktadır.

Desteklenen Cihazlar

Bu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda "Desteklenen Cihazlar", şu an bilinen ya da şu anda kullanılan ve herhangi bir telekomünikasyon yöntemlerini ve protokollerini kullanan İnternet Tarayıcıları, cep telefonları ve kablosuz iletişim cihazlarıdır ve TopChatSites Platformunu çalıştıran bu söz konusu bu cihazlar, Desteklenen Cihazlar anlamına gelir.

Bu Sözleşmenin Bağlayıcı Sözleşme olarak Kabul Edilişi

Kullanıcıların bir TopChatSites uygulamasını indirmesi, bir kullanıcı hesabı oluşturması veya TopChatSites Platformuna erişmesi ile söz konusu bu Kullanıcılar, desteklenen cihazlar aracılığıyla bu tür kullanımların benzersiz tanımlayıcılar ve izinler toplamasını anlamış ve onaylamış bulunmaktadır. Kullanıcılar bu platformu indirirken, kaydolurken veya bu platforma başka bir şekilde erişirken, kendilerinin kabul etmesi için bir fırsat sunulur ("Bu Hizmet Koşulları’nı ve TopChatSites Platformu'nu kullanmam konusundaki politikaları kabul etmiş ve onaylamış bulunmaktayım.").

TopChatSites Kanalları

Kendi tescilli teknolojisine, yazılımına ve uzmanlığına (kısacası "TopChatSites Teknolojisi" olarak anılacaktır) dayanan TopChatSites, TopChatSites Platformu ("TopChatSites Kanalı Hizmetleri") aracılığıyla sanal Kanalları özelleştirme, kullanma ve bu kanalların bakımını ve sanal kanallarına erişim imkânı tanımaktadır ve bu kanallar aracılığıyla TopChatSites, Platformun kullanıcılarının Kabul Edilebilir Kullanım politikalarını, üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından belirlenen Kuralları ve yürürlükteki tüm yasalara uymalarını sağlar.

TopChatSites Moderasyonu

Kullanıcılar, TopChatSites Teknolojisi’nin topluluk standartlarını ve Kabul Edilebilir Kullanım İlkesini ileriye taşıyacak bir şekilde, moderasyon ve TopChatSites platformunun sürdürülmesi amacıyla kullanılması gerektiğini anlamış ve kabul etmiş sayılır. Bu Sözleşmenin veya Kabul Edilebilir Kullanıcı İlkesini ihlal edilmesi muhtemel ise, Kullanıcıları belirli kanallardan kaldırmak veya TopChatSites Platformuna erişme yeteneklerini askıya almak için söz konusu bu TopChatSites teknolojisi kullanılabilir. Bu tür eylemler, gelişmiş kullanıcı deneyimi sağlamak amacıyla TopChatSites'ın şahsi karar verme yetkisine bağlı olarak alınır.

TopChatSites İçerikleri

Kullanıcılar, oluşturdukları veya gerçekleştirdikleri İçeriklerin sahipleri olarak kalacaklardır. Platform'un belirli özellikleri ve işlevleri, TopChatSites Platformunda belirtilen ve TopChatSites tarafından sağlanan herhangi bir mülkiyet metni, kopyası, multimedya, grafik, yazılım, veri veya diğer bilgiler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın TopChatSites'ın fikri mülkiyetinde kalacaktır (topluca "TopChatSites İçerikleri" olarak anılacaktır).

Lisans Verme

Kullanıcılar, TopChatSites Platformu'nu oluşturan Hizmetlerin sunulması amacıyla Platform aracılığıyla oluşturdukları veya gönderdikleri İçeriği kullanmak, iletmek ve bu içeriklerin oluşturulmasını gerçekleştirmek için TopChatSites'a sınırsız, özel ve dünya çapında geçerli bir lisans verirler. Böyle bir kullanım, pazarlamada ve reklam materyallerinde video, resim, ses kayıtları veya Kullanıcı benzetimleri de dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, bu tür bir kullanımın izin ve yetkili olduğu ölçüde belirli İçerikler’in kullanımını içerebilir.

Kabul Edilebilir Kullanım

Hizmetler’i kullanımınız, Netiquette de dâhil olmak üzere yürürlükteki tüm kanunlara ve düzenlemelere tabidir ve Hizmetler aracılığıyla yapılan iletişim içeriğinden yalnızca siz sorumlusunuz. Herhangi bir iletişim hizmetlerini veya söz konusu bu Hizmetler üzerinden veya bu Servis aracılığıyla kullanabileceğiniz diğer etkileşimli hizmetlere bilgi katarak veya başka yollarla katkıda bulunarak herhangi bir içeriği yüklemeyeceğinizi, paylaşmayacağınızı, yayınlamayacağınızı veya başka bir şekilde dağıtamayacağınızı veya herhangi bir içeriğin dağıtımını kolaylaştıramayacağınızı kabul etmiş bulunuyorsunuz. Metinler, iletişimler, yazılımlar, resimler, sesler, veriler ya da diğer bilgiler de dâhil olmak üzere bu tür içerikler aşağıdakileri kapsar:

Hizmetler’in üçüncü taraf kullanıcıları tarafından oluşturulan herhangi bir İçeriğin barındırdığı bilgiler konusunda herhangi bir yükümlülük kabul etmediğimizi ve bunlarla ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmediğimizi bildiririz. Hizmetler’imiz, kullanıcıların gönderdiği içeriği önceden görüntüleyemez veya düzenlemeye çalışamaz. Ancak, TopChatSites ve yöneticilerimiz, bu Kullanım Koşulları ve Hizmetler için başka herhangi bir kullanıcı kuralına uymayan veya başka şekilde zararlı, itiraz edilebilir veya yanlış olan herhangi bir içeriği askıya alma veya kaldırma hakkına sahiptir ve bu içerikler tamamen kendi kararımıza bağlı olarak kararlaştırdığımız içeriklerdir. Bu tür bir içeriğin kaldırılmasındaki herhangi bir başarısızlık veya gecikmeden biz sorumlu değiliz. Bu tür içeriğin kaldırılmasından doğan herhangi bir iddiadan feragat ettiğinizi ve söz konusu içeriklerin kaldırılma işlemine rıza gösterdiğinizi kabul edersiniz. Herhangi bir tarafın, bu Hizmette yayınlanan içeriğin herhangi bir patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı, tanıtım hakkı veya herhangi bir tarafın diğer mülkiyet haklarını ihlal ettiğini düşünmesi halinde takip edilmesi gerekilen işlemlerin açıklamaları için aşağıdaki "Materyallerinizin Kullanımı" kısmına bakınız.

Buna ek olarak hesabınızı başka bir hesabın güvenliğini ihlal etmek veya başka bir ağa veya sunucudan yetkisiz erişim elde etmek için kullanamazsınız. Hizmetler’in tüm alanları sizin veya Hizmetler'in yetkili diğer kullanıcıları tarafından kullanılamayabilir. Hizmetler’in ya da diğer benzer hizmetlerin başkaları tarafından kullanılması sürecine ve bu sürecin oluşturduğu keyfe müdahale edemezsiniz. Sistemleri veya ağ güvenliğini ihlal eden kullanıcıların cezai veya hukuki sorumluluğu olabilir.

Yukarıdaki hükümlerin herhangi birinin ihlalinden ötürü önceden haber vermeksizin üyelerimizin üyeliklerini herhangi bir zamanda ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak sonlandırabileceğimiz konusunda hemfikirsiniz. Buna ek olarak şüpheli cezai ihlallerin soruşturulmasında kolluk kuvvetleri yetkilileri ile işbirliği de dâhil olmak üzere, diğer sitelerde veya hizmetlerde sistemlerin ihlali veya ağ güvenliği konusunda yapılan araştırmalar için tam işbirliği yapacağımızı kabul edersiniz.

Fikri Mülkiyet Bilgileri

Bu Kullanım Koşullarının amaçları doğrultusunda "İçerikler", Hizmetlerimizdeki kullanıcılar tarafından görülebilecek herhangi bir bilgi, iletişim, yazılım, fotoğraf, video, grafik, müzik, ses ve diğer materyal ve hizmetler olarak tanımlanır. Bu içerikler, mesaj panoları, sohbet ve diğer orijinal içerikleri içerir, ancak sadece bunlarla sınırlı değildir.

İşbu Kullanım Koşulları’nı kabul ederek bu Hizmetler’de size sunulan tüm içeriğin telif hakları, ticari markalar, hizmet markaları, patentler veya diğer mülkiyet hakları ve yasalar tarafından korunduğunu ve söz konusu Hizmetler’de size sunulan bu içeriklerin TopChatSites’ın ve / veya TopChatSites’ın bağlı kuruluşların mülkiyetinde olduğunu anlamış ve kabul etmiş olursunuz. İçeriği yalnızca tarafımızdan veya belirli bir içerik sağlayıcısı tarafından sadece açık şekilde yetkilendirilmiş olduğu şekliyle kullanma izniniz bulunmaktadır. Yalnızca kişisel kullanım için yapılan tek bir kopya dışında, bizden veya spesifik içerik sağlayıcımızdan önceden yazılı izin alınmaksızın bu Hizmetler'deki herhangi bir belge veya bilgiyi herhangi bir biçimde veya herhangi bir şekilde kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayınlayamaz, başkalarına gönderemez, yükleyemez, iletemez veya dağıtamazsınız; bu Hizmetler’de bulunan ve telif hakkıyla korunan herhangi bir materyali tekrar kullanmadan önce izin almaktan yalnızca siz sorumlusunuz. Veya belirli içerik sağlayıcınıza aittir ve yalnızca bu Hizmette telif hakkı bulunan herhangi bir materyali tekrar kullanmadan önce izin almakla yükümlüsünüz. Bu Hizmette görünen materyallerin herhangi bir yetkisiz kullanımı, telif hakkı, ticari marka ve diğer geçerli yasaları ihlal edebilir ve cezai veya hukuki yaptırımlara neden olabilir.

Ne biz, ne de İştiraklerimiz, bu Hizmette görüntülenen veya bu hizmet aracılığıyla elde edilen materyallerin üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini garanti veya beyan etmez. Herhangi bir tarafın, bu Hizmette yayınlanan içeriğin herhangi bir patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı, tanıtım hakkı veya herhangi bir tarafın diğer mülkiyet haklarını ihlal ettiğini düşünmesi halinde takip edilmesi gerekilen işlemlerin açıklamaları için aşağıdaki "Materyallerinizin Kullanımı" kısmına bakınız.

Tüm özel grafikler, simgeler, logolar ve hizmet adları, TopChatSites'ın veya onun Bağlı Kuruluşlarının tescilli ticari markaları, ticari markaları veya hizmet markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar veya hizmet markaları, ilgili sahiplerinin malıdır. Bu Kullanım Koşullarındaki hiçbir şey, size herhangi bir ticari markayı, hizmet markasını, logosunu ve/veya TopChatSites ya da Bağlı Ortaklarının adını kullanma hakkını vermemektedir.

Kullanıcı İçerikleri

Gizlilik Politikamız uyarınca herhangi bir nedenle elektronik postayla ya da diğer yöntemlerle söz konusu Hizmetler’e ya da bize gönderdiğiniz herhangi bir ileti/iletişim ya da materyal, gizli olmayan ve kişisel olmayan olarak değerlendirilecektir. Bu tür ileti/iletişim veya materyallerin tüm haklarını elinizde tutarken, bizlere ve atanmış lisans sahiplerine, formdan veya kullanılan ortamdan (şu anda bilinen veya halen bilinmeyen) bağımsız olarak herhangi bir amaçla bu materyali kopyalamak, dağıtmak, sergilemek, gerçekleştirmek, yayınlamak, tercüme etmek, uyarlamak, değiştirmek ve başka şekilde kullanmak için münhasır olmayan, ödenmiş, sürekli ve dünya çapında geçerli olan bir hak vermektesiniz.

Aksini yazılı olarak kabul etmedikçe lütfen gizli olan veya mülkiyetle ilgili olan bilgileri bize göndermeyiniz. Tarafımızdan talep edilmemiş fikirlerinizi veya tekliflerinizi de kabul edemiyoruz, bu yüzden lütfen herhangi bir durumda söz konusu fikirlerinizi ve tekliflerinizi bize göndermeyiniz.

Başkalarının fikri mülkiyetine saygı duymaktayız ve sizden de bunu yapmanızı rica etmekteyiz. Siz veya bu Hizmetler'in herhangi bir kullanıcısı, Hizmetler’in telif hakkının, ticari markasının veya diğer mülkiyet haklarının söz konusu hizmetler içerisinde paylaşılan bir gönderi ile ihlal edildiğine inandığınızda, siz veya kullanıcı, aşağıda belirtilen Atanmış Temsilci'ye derhal bir bildirim göndermelidir. Etkili olması ve daha iyi sonuç vermesi için bildirim şunları içermelidir:

  1. İhlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili bir kişinin fiziksel veya elektronik imzası;
  2. İhlal edildiği iddia edilen telif haklarıyla korunan eseri tespit eden kimlik bilgileri;
  3. Adres, telefon numarası ve varsa şikâyetçi taraf ile iletişime geçilebilecek bir elektronik posta adresi gibi, şikâyetçi tarafla iletişim kurmamıza izin veren makul ölçüde bilgi;
  4. Hak ihlalinde bulunduğu kesinleşen veya hak ihlalinde bulunduğu iddia edilen malzemenin kimliği ile kaldırılacak malzemeler ve malzemeleri bulmamıza izin vermek için makul ölçüde yeterli bilgi;
  5. Şikâyetçi tarafın, materyalin şikâyet edildiği şekilde kullanılmasının telif hakkı sahibi, temsilcisi veya kanun tarafından yetkilendirilmediğini iyi niyetle belirttiğine dair bir açıklama;
  6. Bildirimdeki bilgilerin doğru olduğunu ve şikâyetçi tarafın hak ihlaline maruz kalan özel hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunu bildiren bir açıklama.

Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası, 17 U.S.C.A. Bölüm. 512 (c) uyarınca, telif hakkı ihlali iddialarının bildirimi için Atanmış Temsilcimize aşağıda belirtildiği şekilde ulaşabilirsiniz. Telif hakkı ihlali iddialarının tekrarını yaşayan kullanıcıları ya da telif haklarını yine ihlâl eden kişilere yönelik olan hizmetlere son verilecektir.

 

Hak İhlalleri İddialarına bakan Atanmış Temsilciler:

DMCA@TopChatSites.com

 

Telif hakkı ihlali iddiasında bulunan bir bildirim alındığında, tespit edilen materyalleri Hizmetlerimiz’den derhal veya sizin tarafınızdan herhangi bir sorumluluk kabul etmeden kaldırabileceğimizi ve şikâyetçi tarafın ve materyalleri ilk gönderen tarafın iddialarının, Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasasında öngörülen karar için Amerika Birleşik Devletleri Telif Hakkı Dairesine gönderileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

Garanti Reddi

Hizmet üzerindeki tüm materyal ve hizmetler (kısaca ticari amaçla veya taşınabilir olma garantisi ile verilen veya verilmeyen, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), herhangi bir garanti verilmeksizin "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu" hallerde verilir. YUKARIDA BAHSİ GEÇENLERİ SINIRLAMAKSIZIN, BİZ ŞUNLARI GARANTİ ETMEMEKTEYİZ: (A) HİZMET VE MATERYALLERİN, TALEPLERİNİZİ TAMAMEN KARŞILAMASI; (B) SERVİSLER VE MATERYALLERİN KESİNTİYE UĞRAMAKSIZIN, KOLAYLIKLA, EMNİYETLİ VEYA HATASIZ HALE GETİRİLMESİ; (C) SERVİSLERİN VEYA MATERYALLERİN KULLANIMINDAN DOĞABİLECEK SONUÇLAR; (D) TARAFIMIZDAN VEYA İŞTİRAKLERİMİZDEN SATIN ALDIĞINIZ VEYA EDİNDİĞİNİZ HERHANGİ BİR ÜRÜN, HİZMET VEYA BİLGİNİN BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAMASI VEYA EKSİK, HATALI VEYA KUSURLU BULUNMAYACAK NİTELİKTE OLMASI.

BU SERVİS TEKNİK VEYA DİĞER EKSİKLİKLER, YANLIŞLAR VEYA TİPOGRAFİK HATALAR İÇEREBİLİR. HİZMETLER’DEKİ MATERYALLERDE VE HİZMETLER’İN KENDİSİNDE HERHANGİ BİR BİLDİRİMDE BULUNULMAKSIZIN DEĞİŞİKLİK YAPABİLİRİZ. HİZMETLER’DEKİ MALZEMELER GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLABİLİR VE BU MATERYALLERİ VE HİZMETLERİ GÜNCELLEMEK İÇİN HERHANGİ BİR TAAHÜT VERMİYORUZ.

SERVİSLERİN VEYA HERHANGİ BİR MATERYALİN İNDİRİLMESİ VEYA HERHANGİ BİR MATERYALİN DİĞER EDİNİMLERİ KENDİ YAYIN VE RSS'İNİZDE YAPILIR VE BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZDE HERHANGİ BİR HASAR VEYA BU TÜR FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN VERİ KAYBINDAN YALNIZCA SİZ SORUMLUSUNUZ.

Bu Hizmetler’in içerisinden yararlanılabilen içerikler genellikle bir bilgi sağlayıcısının, site kullanıcısının veya TopChatSites'a bağlı olmayan başka bir kişinin veya kuruluşun görüş ve kararlarını temsil eder. Resmi yetkisi sınırları içerisinde konuşan yetkili bir TopChatSites sözcüsü dışındaki herhangi biri tarafından yapılan herhangi bir görüş, tavsiye veya beyanatın doğruluğundan veya güvenilirliğinden sorumlu değiliz ve bunları benimsemeyiz. Lütfen, bu Kullanım Koşulları’na referans olarak dâhil edilen daha fazla bilgi için bu Hizmetler’in çeşitli bölümlerinde yayınlanan belirli yayın politikalarına bakınız.

Bazı eyaletlerde veya hükümlerde sertifika garantilerinin hariç tutulmasına izin verilmediğinden yukarıdaki sınırlamalardan bazıları sizin için geçerli olmayabilir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Bu Kullanım Koşullarından ve bu Hizmetler'i kullanımınızdan doğan talepleriniz için herhangi bir çözümünüz ve sorumluluğumuz, varsa, yükümlülüğün ortaya çıkması öncesindeki iki aylık süre boyunca Hizmetler içerisindeki servisler için bize ödediğiniz tutar ile sınırlıdır.

HİÇBİR DURUMDA BİZ VEYA BAĞLI KURULUŞLARIMIZ, SİZİN VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN HERHANGİ BİR ÖZEL, CEZAİ, TESADÜFİ, DOLAYLI VEYA SONUÇTA ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR HASAR İÇİN VEYA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, BU HİZMETİN VEYA BU HİZMETTEN REFERANS ALINAN VEYA BAĞLANTI VERİLEN HERHANGİ BİR WEB SİTESİNİN KULLANIMINDAN VEYA BAĞLANTISINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARAR, KULLANIM, VERİ KAYBI VEYA DİĞER ZARARLARDAN DOLAYI SORUMLU TUTULAMAYIZ VE BU TÜR HASARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA HERHANGİ BİR SORUMLULUK ALMADIĞIMIZDAN VEYA BİLDİRMEDİĞİMİZDEN SORUMLU OLAMAYIZ.

BAZI YARGILAMA YETKİLERİ VE KANUN YAPICI OTORİTELER, SINIRLANDIRMALARA İZİN VERMEMEKTEDİR; DOLAYISIYLA YUKARIDA BELİRTİLEN SINIRLAMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

Zararın Karşılanması

Bizim tarafımızdan gerçekleştirilen bir talep üzerine, söz konusu bu Hizmetler’in kullanımından veya bu Hizmetin kötüye kullanılmasından doğan, avukat ücretleri de dâhil olmak üzere, tüm yükümlülüklerden, taleplerden ve masraflardan biz ve Ortaklarımızın zararı olmadan üstlenmeyi ve tazmin etmeyi kabul edersiniz. Mevcut savunmaları gerçekleştirirken bizimle işbirliği yapacağınız ve sizin tarafınızdan tazminata tabi olan herhangi bir konunun bizzat savunması ve kontrolü hakkını elbette kendi pahamıza saklı tutarız.

Anlaşmazlığı Çözmek için Anlaşma

Bu sözleşmeden doğan ya da bu sözleşmeden doğan herhangi bir anlaşmazlık, tartışma, farklılık, talep, fesih ya da sözleşmeden doğan yükümlülükler ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık da dâhil olmak üzere, JAMS Akıcı Tahkim Usulleri'ni kullanarak UNCITRAL Tahkim Kuralları uyarınca yönetilen tahkim ile veya karşılıklı mutabakata dayalı olarak, Tahkim Yönetimi IAC Prosedürleri tarafından değiştirilen BVI Uluslararası Tahkim Merkezi bünyesinde (BVIIAC) çözecektir. Bu sözleşme, BVI kanununa ve bu Hizmetin kullanımı ile ilgili tüm konularda geçerli olacak Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satışları Sözleşmesine göre yorumlanacaktır.

Grup ve Temsilci Davalarının ve Bireyselleştirilmiş Yardımların Yasaklanması

SİZ VE TopChatSites, HER BİRİMİZİN SADECE BİREYSEL OLARAK BİRBİRİMİZE HAK İDDİA EDEBİLECEĞİNİ, FAKAT HERHANGİ BİR SINIF VEYA TEMSİLİ EYLEMDE VEYA DAVADA BİR DAVACI VEYA SINIF ÜYESİ OLARAK HAK İDDİA EDEMEYECEĞİNİ KABUL EDERSİNİZ. HEM SİZ HEM DE TopChatSites BAŞKA BİR ŞEKİLDE KABUL ETMEDİKÇE, ARABULUCU BİRDEN FAZLA KİŞİNİN VEYA PARTİNİN HÜKÜMLERİNİ KONSOLİDE EDEMEZ VEYA BİR ARAYA GETİREMEZ VE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KONSOLİDE EDİLMİŞ, TEMSİLİ VEYA SINIFSAL İŞLEMLER YOLUYLA BAŞKA BİR YERDE KARAR VEREMEZ. AYRICA, GÖRÜŞME YETKİSİ VEREN KİŞİ SADECE GÜVENCE TALEP EDEN TARAFIN LEHİNE OLMAK ÜZERE VE SADECE TARAFIN GEREKTİRDİĞİ ŞARTLARI YERİNE GETİRMEK İÇİN GEREKLİ OLDUĞU ÖLÇÜDE (YALNIZCA PARA, MÜLK VE BEYANNAME DÂHİLİNDE) TEMİNAT VEREBİLİR. ÖDÜL VERİLEN HERHANGİ BİR YARDIM BAŞKA KULLANICILARI ETKİLEYEMEZ.

Tahkim Usulleri

Tahkim, mahkemede açılan davadan daha gayri resmi bir durumdur. Tahkim, hâkim veya jüri yerine tarafsız bir hakem kullanır ve tahkim kararının mahkeme incelemeleri çok sınırlıdır. Bununla birlikte, bir hakem, bir mahkemenin bir şahsın zararlarını kapatabileceği ve yardım edebileceği miktarın aynısını ödeyebilir. Tüm meseleler, hakem tarafından karara bağlanabilir. Hakemlik ile ilgili konular dışında olanlar ve bu Anlaşmazlığı Çözmek İçin Yapılmış Anlaşma’nın çözemediği konular için, karar verme durumu sadece yetkili bir mahkemeye ait olacaktır.

Hakem kurmaya niyetli olan bir taraf ilk, olarak anlaşmazlığın niteliğini makul bir şekilde açıklayan yazılı bir bildirimle ("Bildirim") diğerine gönderir. TopChatSites Bildirimi, aşağıda verilen Bridgestone International Group, Inc. adresine gönderilmelidir. Tarafın bildirdiği iddiaların niteliği ve temelinin açıklaması ve aranan yardımlar da dâhil olmak üzere, Bildirimde istenen tüm bilgiler sağlanmalıdır.

Siz ve TopChatSites Bildirimi'nde belirtilen iddiaları, Bildirimin gönderilmesinden sonra 30 gün içinde çözemezse, siz ya da TopChatSites JAMS ile hakemlik davası açabilirsiniz. Hakemlik davası başlatma formunu JAMS web sitesinde https://www.jamsadr.com/endispute/ adresinden bulabilirsiniz. Bu formu kurallarına ve usullerine uygun olarak JAMS ile doldurmanın yanı sıra, tahkime başlayan taraf tamamlanmış formun bir kopyasını karşı tarafa postayla göndermelidir. Aşağıdaki adresi kullanarak TopChatSites Bridgestone International Group, Inc. şirketine bir kopyasını gönderebilirsiniz: Wickhams Cay 1 Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Tahkim, JAMS Modernleştirilmiş Tahkim Usulleri’nin kullanımıyla çevrimiçi gerçekleştirilecektir. Karşılıklı anlaşma ile tahkim tarafları, şartlar garanti ederse, Tahkim Yönetimi konusundaki IAC Usulleri tarafından değiştirilen BVI Uluslararası Tahkim Merkezi'ni (BVIIAC) kullanmayı seçebilirler. Şahsen bir duruşmanın yapıldığı durumlarda, siz ve/veya TopChatSites telefonla katılabilirsiniz (hakem başka türlü talep etmediği sürece). Her iki durumda da, tek hakem atanacak ve işlemler İngilizce yapılacaktır.

Hakem, hakların tanınmış ilkeleri de dâhil olmak üzere BVI kanunlarına ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satışı Sözleşmesine uygun olarak tüm iddiaların içeriğini belirleyecek ve yasalarca tanınmış tüm ayrıcalık iddialarını kabul edecektir. Hakem, farklı kullanıcıları içeren daha önceki tahkim kararlarında yer alan hükümlere bağlı kalmayacak, ancak yürürlükteki yasaların gerektirdiği ölçüde aynı TopChatSites kullanıcısını içeren daha önceki tahkim kararlarına bağlı kalabilecektir. Hakemin ödülü nihai ve bağlayıcıdır ve hakem tarafından verilen kararla ilgili yargı yetkisi olan herhangi bir mahkemeye gidilebilir.

Tahkim Masrafları

Bu Anlaşmadan doğan ya da bu sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir tahkimde Hakem, tahkim ile bağlantılı olarak kazanan tarafın makul bir şekilde gerçekleştirdiği masraf ve avukatlık ücretlerini, varsa kazanan tarafa verir. Hakem, hak talebinde bulunan tarafın, hak taleplerinin ve karşı taleplerinin tamamı değil de bir kısmını kazandığı şartlar altında kazanan taraf olarak bir tarafı belirlediğinde, tahkim ile bağlantılı olarak kazanan tarafın makul bir şekilde yaptığı tahakkuk eden masraf ve vekâlet ücretlerinin uygun bir yüzdesini kazanan tarafa verebilir.

Bölünebilirlik

Bu Bölüm’deki Tahkim Anlaşması ile ilgili hükümlerinden herhangi birisi hariç olmak üzere (Grup ve Temsilci Davalarının ve Bireyselleştirilmiş Yardımların Yasaklanması), bir hakem veya mahkeme, bu Sözleşmenin herhangi bir kısmının dava edilemediğine karar verdiğinde, bu Sözleşmenin Tahkim Mahkemesine dâhil başka kısımları halen uygulanacaktır. Bir hakem veya mahkeme, işbu Tahkim Anlaşmasının herhangi bir hükmünün dava edilemeyeceğine karar verdiğinde (Grup ve Temsilci Davalarının ve Bireyselleştirilmiş Yardımların Yasaklanması), Tahkim Anlaşmasının uygulanmasının geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verirse, bu Anlaşmanın tamamı geçersiz ya da hükümsüz sayılabilir. Anlaşmanın geri kalan kısmı için Hukuki Uyuşmazlıklar Bölümü uygulanmaya devam edecektir.

Tahkim Anlaşmasının Gelecekteki Değişiklikleri

Bu Hizmet Koşullarının aksine herhangi bir hüküm dikkate alınmaksızın siz ve biz, bu "Tahkim Anlaşması"nda herhangi bir değişiklik yaptığımızda, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce TopChatSites'a karşı bir dava açan herhangi bir talebe uygulanmayacağını kabul ederiz. Değişiklik, sizinle TopChatSites arasında ortaya çıkmış veya ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların Tahkim Anlaşması’na tabi olan tüm diğer uyuşmazlıklar veya talepler için geçerlidir. Değiştirilen şartları, TopChatSites.com içerisine değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten en az 30 gün önce göndererek ve bildirimi e-postayla sağlayarak işbu "Tahkim Anlaşması"nda yapılan değişiklikleri size bildireceğiz.

 

Diğer Bilgiler

Tanıtımlara Katılım

Bu Hizmet, zaman zaman üçüncü şahıslar tarafından sunulan ve gösterilen reklamları içerebilir. Bu Hizmet içerisinde ürünlerini gösteren reklam verenlerin iletişimlerine veya tanıtımlarına katılabilirsiniz. Malların ve hizmetlerin teslimatı ve ödemeleri ile ilgili iletişimlerle veya tanıtımlarla ilişkili diğer şartlar, koşullar, garantiler veya beyanlar gibi herhangi bir iletişim veya tanıtım, yalnızca siz ve reklam veren arasında olacaktır. İletişim veya tanıtımın herhangi bir parçası için sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmiyoruz.

Güvenlik ve Şifre

Bir kullanıcı hesabı oluşturma seçeneğiniz sunulduğunda, şifrenizin ve hesabınızın ve gönderilen tüm postalar ve yapılan herhangi bir masraf da dâhil olmak üzere, şifrenizin ve hesabınızın kullanımı yoluyla yapılan tüm bildirimleri ve eylem veya ihmallerin gizliliğini korumaktan yalnızca siz sorumlusunuz. Bu nedenle başkalarının parolanıza ve hesabınıza erişmesini önlemek için gerekli adımları atmanız gerekecektir. Çalışanlarımız, asla şifrenizi istemeyecektir. Hesabınızı kimseyle paylaşamaz veya kimseye aktaramazsınız ve herhangi bir izinsiz aktarım veya paylaşım durumunda hesabınızı derhal feshetme hakkını saklı tutarız.

Uluslararası Kullanım

Yazılımı indirerek veya yazılımı kullanarak, bu Hizmetler'in yasalar, yönetmelikler veya İhracat Denetimleri tarafından yasaklanan bir yargı bölgesinde bulunmadığınızı beyan ve garanti ediyorsunuz. Bu Hizmetler, her ne kadar dünya çapında erişilebilir olsa da, bu Hizmetler’deki materyallerin yargı alanında kullanılmasının uygun ya da müsait olduğuna ve içeriğinin yasadışı olduğu ülkelerden erişilmesinin yasak olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmamaktayız. Bu Hizmetler’e başka yerlerden erişmeyi seçenler, kendi inisiyatifleriyle bunu yapar ve yerel yasalara uymakla yükümlüdürler. Herhangi bir hizmet ve/veya bu Hizmetle bağlantılı olarak yapılan herhangi bir teklif, yasaklanan yerlerde geçersizdir.

Kullanımın Sona Ermesi

Şahsi karar verme yetkimiz dâhilinde, Hizmet Koşulları’nın ihlali de dâhil olmak üzere ve ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ve herhangi bir sebeple veya bildirimde bulunmaksızın Hizmetler’in tamamına veya bir kısmına erişiminizi sonlandırabilir veya hesabınızı askıya alabileceğimizi kabul edersiniz. Herhangi bir hileli, küfürlü veya yasadışı olan bir eylem ya da bu eylemleri gerçekleştirdiğinize dair bir şüphe, ilişkinizi sona erdirmek için gerekçeler oluşturabilir ve bu durumlarda uygun kolluk kuvvetlerine danışılabilir.

Fesih veya askıya alınma durumlarında, bu Hizmetler’de bulunan içerikleri kullanma hakkınız derhal sona erer ve hesabınızdaki içerikleri ve ilgili tüm bilgileri ve dosyaları derhal devre dışı bırakabileceğimizi ya da silebileceğimizi ve/veya bu dosyalara veya bu Hizmetler’e başka herhangi bir şekilde erişimi yasaklayabileceğimizi kabul etmiş oluyorsunuz. İşbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir fesih veya askıya alınması veya tarafımızdan alınan başka herhangi bir işlemden kaynaklanan herhangi bir talep veya hasar için sizden veya üçüncü şahıslardan sorumlu olmayacağız. Herhangi bir ödenmemiş ücret karşılığı sorumluluğunuz, fesihten sonra da geçerliliğini kaybetmez.

Bildirimler

Bir tarafa yapılan tüm bildirimler yazılı olacak ve e-posta ya da fiziksel posta ile yapılacaktır. Bize yapılacak bildirimler info@TopChatSites.com adresindeki Müşteri Hizmetlerine iletilmelidir. Size verilen bildirimler, hesabınız için sağlanan e-posta adresine veya Kayıt Verilerinizin bir parçası olarak sizin tarafınızdan verilen adrese gönderilebilir. Buna ek olarak, Hizmetler’deki değişiklikler veya diğer önemli konularda size bilgi vermek için Hizmet aracılığıyla mesajlar veya mesajlar gönderebiliriz ve bu tür yayınlar size bildirimler göndermek amaçlıdır.

Bu Kullanım Koşullarındaki herhangi bir bildirimin veya iletişimin, aşağıdaki durumlarda tarafa teslim edilmesi kabul edilecektir: (1) şahsen karşı tarafa teslim edilirse; (2) yazılı bir onaylama bildirimi ile ticari bir kuryeye teslim edildikten iki iş günü sonra; (3) ABD postası ve iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir ise, postalama tarihinden beş iş günü sonra; (4) teslim edilen tarihte, teyit edilmiş faks ile iletilirse; veya (5) teslim tarihinde teyit edilmiş e-posta ile iletilirse.

Genel

Kabul Edilebilir Kullanım Koşulları’nı incelemiş bulunmaktasınız; böylelikle bu Hizmetler’in herhangi bir bölümünü herhangi bir ticari amaçla satmamak, çoğaltmamak, iletmemek, kopyalamamak veya kullanmamak ve bu hizmeti aksatmamak ya da aksi takdirde bozmamak için müdahale etmemeyi kabul edersiniz.

Bu Kullanım Koşullarının hükümleri bölünebilir olarak tasarlanmıştır. Herhangi bir nedenle, işbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmü, herhangi bir yargı alanında tamamen veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olarak kabul edilirse, bu Kullanım Koşulları’ndaki herhangi bir hüküm söz konusu yargı alanında karar verilmesi halinde etkisiz kalır. Ancak böyle bir hüküm, bu tür bir yetki alanında herhangi bir yargıda veya diğer yargı bölgelerindeki geçerlilik veya uygulanabilirliklerini herhangi bir şekilde etkileyemez.

Bu Kullanım Koşulları’nın bir sonucu olarak sizinle TopChatSites arasında bir ortaklık girişimi, ortaklık, istihdam veya temsilci ilişkisi bulunmamaktadır. TopChatSites'ın bu Hizmet Koşulları’nda herhangi bir hakkı veya hükmünü yerine getirememesi, TopChatSites tarafından bu durum yazılı olarak açıklanmadıkça ve kabul edilmedikçe, bu tür bir hak veya hükmün feragatini oluşturmaz.

Geçerli yasalar tarafından sağlanan herhangi bir mazerete ek olarak, mevcutta bulunan kontrolümüzün ötesinde, savaş, yangın, kaza, olumsuz hava durumu, ulaşımı sağlamayan durum, hükümet yasası veya yönetmeliği ve benzeri olmayan olsun veya olmasın, makul kontrolümüz dışındaki diğer neden veya olaylar da dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her iki tarafça öngörülebilir olsun veya olmasın ya da yukarıda sıralananlara benzer veya benzer olmasın, herhangi bir olaydan ötürü Hizmetler’imiz aracılığıyla teslim edilmemiş ürünlerin ve hizmetlerin tesliminde gecikme veya sorunlar nedeniyle sorumluluktan muaf tutulacağız.

Bu Kullanım Koşulları, geçerli politikalarla birlikte sizinle TopChatSites arasındaki tüm sözleşmeyi kapsamaktadır.

Bu Kullanım Koşullarının veya ilgili hakların herhangi bir hükmünün uygulanması veya kullanılması konusunda herhangi bir başarısızlık ya da yetersizlik, söz konusu hak veya hükmün feragatini teşkil etmez.

Sitelerimizde yayınlanan koşullar ve politikalar, zaman zaman değiştirilebilir. Değişiklikler, TopChatSites Hizmetleri aracılığıyla bildirildiğinde geçerli olur.